EKSTERNE LENKER

Eksterne Lenker

 

1.0 Lover, krav og regler

 

1.1 Regulert

1.1.1 Arbeidsmiljøloven

1.1.2 Forurensningsloven

1.1.3 Internkontrollforskriften

1.1.4 Byggherreforskriften

1.1.5 Barnas arbeidsmiljølov

1.1.6 Miljøinformasjonsloven

1.1.7 Generell forskrift for produksjon, omsetning mv. av næringsmidler (IK mat)

1.1.8 Næringsmiddelhygieneforskriften (IK mat)

 

1.2 Stiftelsen Miljøfyrtårns sertifiseringskrav

1.2.1 Krav til alle bransjer (pdf)

1.2.2 Bransjespesifikke krav

 

1.3 Veiledning til bedriften

1.3.1 Regelhjelp.no

 

 

 

2.0 Avfall & gjenvinning

 

2.1 Returselskaper

2.1.1 Grønt punkt Norge

2.1.2 Norsk Glassgjenvinning AS / Norsk Metallgjenvinning AS

2.1.3 Renas (EE-avfall)

2.1.4 El Retur (EE-avfall)

2.1.5 Resirk (Plastflasker og drikkevarebokser med pantemerke)

2.1.6 Norsk Resy (Beredskapsorganisasjon for innsamling av bølgepapp)

2.1.7 Battriretur

2.1.8 GreenMobile (Retur av mobiltelefoner)

 

2.2 Andre organisasjoner

2.2.1 LOOP (koordinator for kommunikasjon om kildesortering og gjenvinning i Norge)

2.2.2 Sortere.no (Kildesortering på nett)

2.2.3 Avfallssymboler

2.2.4 NOAH (håndtering av farlig avfall)

2.2.5 NFFA (Norsk Forening for Farlig Avfall)

 

 

3.0 Energi

 

3.1 Organisasjoner

3.1.1 ENØK-sentrene i Norge

3.1.2 ENOVA

3.1.3 Lavenergiprogrammet - for enegieffektivisering og energiomlegging i bygg

3.1.4 Oljefri.no - naturvernforbundets prosjekt for å gå over fra oljefyr til mer klimavennlig oppvarming av bygg

 

JORIAN Miljøveiledning - Tel: 45 91 94 84 - post@jorian.no - Org. nr.: 949 949 949