-MEDIA
Go to link

Høyre ønsker at alle kommunale virksomheter skal miljøsertifiseres innen 2019.

-Høyre-folk er opptatt av miljø og utålmodige etter å komme i gang med ting som gir reelle resultater, sier talsmann Nikolai Astrup.

Link

Hvert år havner 6,4 millioner tonn menneskeskapt avfall i verdenshavene.

– Problemet er enormt. Dette er både et lokalt anliggende i Norge, og et globalt anliggende. Det er først nå vi begynner å se hvor alvorlig dette egentlig er, sier Fredrik Myhre, fiskeri og havmiljørådgiver hos WWF.

Link

Go to link

Miljøsertifisering gir bedrifter fortrinn.

-Nå har vi vært godkjent Miljøfyrtårn-

bedrift siden 2010, og vi kan dokumentere at vi siden da har fått arbeidsoppgrag som vi ikke hadde fått uten denne godkjenningen, sier Maren Todal, daglig leder i Form til fjells.

Link

Go to link

Miljøsertifisering gir en rekke fordeler.

De fleste sertifiserte virksomheter opplever reduserte driftsutgifter. Stadig flere virksomheter stiller miljøkrav ved innkjøp, og sertifisering kan derfor være et konkurransefortrinn. Miljøsertifisering viser også at virksomheten tar samfunnsansvar.

Link

JORIAN Miljøveiledning - Tel: 45 91 94 84 - post@jorian.no - Org. nr.: 949 949 949