PRISER

Priser og kostnader

(Priser hentet ut 4.6.2014.)

 

Etableringsgebyr

Nye virksomheter faktureres et etableringsgebyr. Etableringsgebyret er et engangsgebyr som faktureres ved første gangs sertifisering.

 

Kategori Pris (NOK)

1-9 årsverk 2.290,-

10-29 årsverk 3.530,-

30-49 årsverk 5.305,-

50-99 årsverk 6.855,-

100-199 årsverk 8.665,-

200-499 årsverk 10.350,-

500-999 årsverk 12.675,-

over 1000 årsverk 14.230,-

 

Medlemskontingent

Sertifiserte virksomheter vil årlig bli fakturert en serviceavgift. Dette faktureres første gang året etter at virksomheten ble sertifisert.

 

Kategori Pris (NOK)

1-9 årsverk 990,-

10-29 årsverk 2.045,-

30-49 årsverk 3.750,-

50-99 årsverk 4.960,-

100-199 årsverk 5.955,-

200-499 årsverk 7.995,-

500-999 årsverk 10.585,-

over 1000 årsverk 13.550,-

 

Sertifikatkostnad

Hvert diplom koster kr. 700 eks. mva. + kr. 350 eks. mva. i ekspedisjonsgebyr. Ekspedisjonsgebyr reduseres ved samlet bestilling av flere diplomer. Innramming av diplomet skjer etter at det er signert, kostnader tilknyttet dette avtales mellom kommune og virksomhet, eventuelt kommune og konsulent.

 

Kommunens honorar for sertifiseringen

Fra Fredrikstad Kommunes hjemmesider:

Virksomheten betaler selv honoraret som per januar 2014 er kr. 7 000,- eks mva. Dersom sertifiseringsmøtet avdekker mange avvik som må følges opp av sertifisør, kan beløpet bli høyere. Dette avtales i tilfelle direkte mellom bedrift og sertifisør. Timepris er da kr. 850,-

 

Konsulenthonorar

Dette er en kostnad som avtales på forretningsmessig grunnlag mellom konsulenten og den aktuelle virksomheten. Vi i JORIAN Miljøveiledning tilbyr konsulentbistand til avtalt timepris, eller rammeavtaler til fast pris. Kontakt oss for en uforpliktende samtale.

 

JORIAN Miljøveiledning - Tel: 45 91 94 84 - post@jorian.no - Org. nr.: 949 949 949